063/30-60-22
Laka porudžbina i brza dostava

Način isporuke

Brzom poštom

Robu koju ste poručili i za koju je sa naše strane data potvrda biće Vam isporučena na  željenu adresu  od strane službe ekspresne dostave pošiljki u roku ne dužem od 48h (u određenim okolnostima se ovaj period produžava na 96h), osim u slučaju kada je porudžbina plasirana tokom vikenda ili praznika, u kom slučaju se rok računa od prvog radnog dana nakon vikenda/praznika.

Napominjemo da naznačeni rok dostave počinje da teče sledećeg dana od dana kada je porudžbina plasirana, odnosno potvrđena.

Služba ekspresne dostave pošiljki će Vas kontaktirati pre isporuke radi dogovora o tačnom vremenu dostave. Ukoliko ne ispoštujete dogovor, možete da se dogovorite sa kurirskom službom brze dostave o datumu i vremenu ponovljene dostave.

Rok isporuke

Rok isporuke na teritoriji Srbije je maksimalno 48h od narednog dana kada je porudžbina procesuirana.

Do odstupanja i produženja roka može doći: ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili ostalih nepredviđenih situacija.

Troškovi dostave

Troškove dostave snosi kupac.

STR "PETRAŠ" je za svoje kupce obezbedio najbolje uslove i najnižu cenu dostave.

U slučaju da roba nije dostavljena na naznačenu adresu i posle ponovljene dostave krivicom Kupca, troškove naknadne dostave snosi Kupac.

Troškove dostave van teritorije Srbije snosi Kupac, s tim što se Prodavac obavezuje da ponudi Kupcu najbolje uslove i najnižu cijenu. Troškovi dostave zavise od količine robe, načina plaćanja i lokacije i Prodavac će za svaku porudžbinu informisati Kupca o visini ovih troškova. Ovde napominjemo da je neophodno da se kupac prethodno informiše o visini tih troškova preko kontakata STR "PETRAŠ" On-line prodaje, budući da će ovi troškovi biti prefakturisani kupcu.

Svi troškovi dostave na teret Kupca formiraće se prema važećem cenovniku odabrane  službe brze dostave  pošiljki  i ni na koji način neće biti uvećane od strane Prodavca.